Saint-André-lez-Lille

Bij de aanleg van de spoorlijn Lille-Duinkerken werden in de omgeving van Saint-André overblijfselen van Gallische oorsprong ontdekt, die getuigen van een zeer oude bewoning. De buitenwijk Saint-André ontwikkelde zich langs de weg van Lille naar Ieper. Toen de vestingwerken van Lille werden gebouwd, werd deze buitenwijk in tweeën gesneden, waarbij één deel geïntegreerd werd in de hoofdstad van Vlaanderen. Het deel dat buiten de muren bleef, en landelijker was, werd de huidige stad Saint-André, die tijdens de revolutie een gemeente werd. Saint-André, dat lange tijd sterk geïndustrialiseerd was, is nu bezig de oevers van de Deule te heroveren, en legt de nadruk op een duurzaam leefmilieu. Met zijn 3 bloemen, uitgereikt door het Nationaal comité van de bloemensteden en -dorpen, is Saint-André een stad waar het goed leven is.

De belvedère

Dit voormalige jachtpaviljoen in de rue Vauban is een geklasseerd historisch monument. Het werd rond 1760 gebouwd voor Charles Cornil (een rijke paardenkoopman en adviseur van de koning). Hij kocht een eigendom in Saint-André, knapte het op en bouwde er een paviljoen.

De Sint-Andreaskerk

In 1225 werd een parochie opgericht met de bouw van een kerk: deze kreeg de naam Sint-Andreas. De kerk werd in 1784 afgebroken omdat ze te oud werd. Tijdens de revolutie werd het landelijke gebied van Saint-André, dat door de vestingwerken in Vauban van Lille was afgesneden, een aparte gemeente. In 1848 werd een kerk gebouwd in het centrum van de gemeente, maar in 1884 werd snel een nieuwe kerk gebouwd, omdat de andere te klein werd voor de hele bevolking.

Het kasteel Vandame

Het kasteel Vandame, gelegen in de rue du Général Leclerc, is geklasseerd als opmerkelijk erfgoed en dateert van 1865. Het werd gebouwd voor de heer en mevrouw Vandame, brouwers in Lille, die er hun "buitenhuis" van maakten. Deze traditie was gebruikelijk onder de "kapiteins" van de industrie in Lille en Saint-André heeft verschillende van dergelijke kastelen op zijn grondgebied. Het kasteel Vandame, dat door de stad werd gekocht en omgebouwd tot muziekschool, is omgeven door een park met eeuwenoude bomen, waar het zeer leuk wandelen is.

De feesten

Het feest van de lampionnen: Het feest van de lampionnen wordt in oktober in de agglomeratie van Lille gevierd. Het is verwant aan Sint-Maarten en de Guénels (uitgeholde bieten) die in de kuststreek te zien zijn, en het is dan ook mogelijk dat deze evenementen met gelijkaardige riten verre herinneren zijn aan het Keltische feest van Samain. Elk jaar wordt een wedstrijd voor de mooiste lampion georganiseerd en worden er prijzen uitgereikt. De kinderen houden vervolgens een optocht door de straten van de stad, krijgen snoep en het feest eindigt met een vuurwerk.